Stiftelsemakten - post mortem

28.06.2013 kl. 12:11

En av Yle Nyheters större satsningar den här våren har varit något som vi kallar för Stiftelsemakten. Nätverkskartan i fråga visar hur kopplingarna ser ut mellan alla personer som sitter på två eller flera uppdrag inom de finlandssvenska stiftelserna och stora fonderna.

Totalt finns det kring 400 svenskspråkiga stiftelser i Finland och utöver det dessutom några stora aktörer som tar sig andra juridiska former (Litteratursällskapet och Konstsamfundet är till exempel båda föreningar). För att få en mera heltäckande bild valde vi därför att plocka med de svenskspråkiga fonder som är medlemmar av Delegationen för stiftelser och fonder.

För stiftelsernas del är ansvarspersonerna offentliga uppgifter. De finns alla listade i Stiftelseregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen och stiftelserna är åläggda att uppdatera sina uppgifter varje gång någon person byts ut. Vill man göra sökningar i Stiftelseregistret från sin egen dator kostar det några euro per sökning, men på Patent- och registerstyrelsen får man göra gratissökningar.

Fondernas ansvarspersoner har sammanställts från deras webbplatser.

Excel + Gephi

Vi har använt Excel för att sammanställa ansvarspersonerna enligt stiftelse eller fond och sedan kolla vilka personer som förekommer två eller flera gånger. För själva nätverksanalysen krävs ändå andra verktyg. Ett av de mest använda är programmen är Gephi. Mjukvaran har bland annat kopplingar till den franska universitetsvärlden och är dessutom öppen källkod. För att få Excel-datan rätt formaterad för Gephi användes därtill Table 2 Net.

Att komma igång med Gephi kan dock ta sin tid. Programmet är mångsidigt och har en del egenheter. För den typens nätverksanalys som vi är intresserade är Gephi ändå guld värt.

I vårt nätverk är de olika mindre grupperna speciellt intressanta och därför gjorde vi också en klusteranalys med hjälp av funktionen "Modularity". För att göra det enklare att se de personer och stiftelser med mest kopplingar styrs också storleken på noderna av antalet kopplingar.

Placeringen av noderna på kartan är optimerad med hjälp av Gephis inbyggda verktyg, men här krävdes också en del finjustering för hand.

Publicering på webben

För att publicera kartan använde vi Gexf-js, ett javascriptverktyg som även det är fri källkod. Här krävdes ändå en del justeringar, bland annat för att vertyget inte är färdigt översatt till svenska. Gexf-js stöder heller inte Internet Explorer 8 eller tidigare; nödlösningen här var att publicera en pdf-version av nätverkskartan som är skapad i Gephi.

På det stora hela är jag rätt nöjd med satsningen. Vi kunde peka på att en liten klick kontrollerar stora delar av stiftelsevärlden och dessutom göra lite kvantitativa analyser på materialet. Tack vare satsningen kunde vi också göra en mängd nyheter om stiftelsevärlden i våra tre medier; tv, radio och webb. Ett stort plus är också att vi har fått in flera tips att gå vidare med.

Finns det saker som hade kunnat göras annorlunda? Definitivt, men så är det väl nog med mycket av den journalistik som görs. Tack varje Stiftelsemakten har vi på Yle Nyheter ändå kunnat belysa en viktig maktfaktor i vårt samhälle och samtidigt också utvecklat vår egen kompetens. Kul när man lyckas med två sådana saker samtidigt.

Se kartan över Stiftelsemakten

Peter "Poppe" Sjöholm.

Journalistik är jobb, studieinriktning och fritidsintresse. Skriver mest om journalistik, webben och sociala medier. Tycker också om whisk(e)y.

Inläggen oftast enligt principen brainfart; tankar snabbt ut, utan desto mera korrektur.

Nås bl.a. på fornamn@efternamn.dk

Senaste kommentarer

04.01, 19:29Musikåret 2012 av Chrisp
03.01, 08:05Kristina av niklas
19.11, 19:59Fast anställning av Peppe
24.07, 00:39Tunnel upphör av Mats
26.05, 22:20Journalistiska övertramp av bekant